องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
193   คน
สถิติทั้งหมด
118572   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนตำบลนาคำ​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2567​
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนตำบลนาคำ​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2567​
 15   14
โครงการเเข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการเเข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 12   21
การดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดในพื้นที่ตำบลนาคำ (โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ และ โรงเรียนบ้านกุดจิก
การดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดในพื้นที่ตำบลนาคำ (โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ และ โรงเรียนบ้านกุดจิก
 11   21
การดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดในพื้นที่ตำบลนาคำ (โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก และ ศพด.บ้านหนองแฝกดอนมุย)
การดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดในพื้นที่ตำบลนาคำ (โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก และ ศพด.บ้านหนองแฝกดอนมุย)
 14   19
การดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดในพื้นที่ตำบลนาคำ (โรงเรียนบ้านหนองม่วง และ ศพด.บ้านหนองม่วง)
การดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดในพื้นที่ตำบลนาคำ (โรงเรียนบ้านหนองม่วง และ ศพด.บ้านหนองม่วง)
 13   19
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566
 5   34
ประเพณีเเข่งขันเรือ​ ประจำปี​ 2566
ประเพณีเเข่งขันเรือ​ ประจำปี​ 2566
 20   28
วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
 14   55
โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566
โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566
 20   35
ซ่อมแซมถนนบริเวณหมู่บ้านดอนมุย หมู่ที่ 4
ซ่อมแซมถนนบริเวณหมู่บ้านดอนมุย หมู่ที่ 4
 6   46
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนา​เด็กเล็ก​
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนา​เด็กเล็ก​
 9   68
พิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 หลักสูตรประกอบขนมอบ (Pastries)
พิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 หลักสูตรประกอบขนมอบ (Pastries)
 10   53
พิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฯ
พิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฯ
 9   65
โครงการเข้าพรรษามหากุศล
โครงการเข้าพรรษามหากุศล
 20   69
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และกิจกรรมส่งท้ายปี​เก่า​ต้อนรับ​ปีใหม่​ พ.ศ.2566
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และกิจกรรมส่งท้ายปี​เก่า​ต้อนรับ​ปีใหม่​ พ.ศ.2566
 16   121
กิจกรรมโครงการ “เสริมสร้างความสามัคคีและสร้างความปรองดองสมานฉันท์”
กิจกรรมโครงการ “เสริมสร้างความสามัคคีและสร้างความปรองดองสมานฉันท์”
 17   139
กิจกรรม "โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่​ 2566​"
กิจกรรม "โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่​ 2566​"
 8   124
กิจกรรมทำความสะอาด​เก็บขยะบนถนนสายบ้านดอนมุย​ -​ บ้านหนองม่วง​
กิจกรรมทำความสะอาด​เก็บขยะบนถนนสายบ้านดอนมุย​ -​ บ้านหนองม่วง​
 8   146
กิจกรรม​ "วัด​ ประชา​ รัฐ​ สร้างสุข​ พัฒนา​วัดตามแนวทาง​ 5​ ส."
กิจกรรม​ "วัด​ ประชา​ รัฐ​ สร้างสุข​ พัฒนา​วัดตามแนวทาง​ 5​ ส."
 13   123
การประชุมคณะกรรมการ​หลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร​ส่วน​ตำ​บ​ลนา​คำ
การประชุมคณะกรรมการ​หลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร​ส่วน​ตำ​บ​ลนา​คำ
 4   110
กิจกรรม "การแข่งขันกีฬา​ท้องถิ่นสามัคคี​ ประจำปี​ 2566"
กิจกรรม "การแข่งขันกีฬา​ท้องถิ่นสามัคคี​ ประจำปี​ 2566"
 19   121
กิจกรรม "​วันลอยกระทง​ ประจำปี​ 2565"
กิจกรรม "​วันลอยกระทง​ ประจำปี​ 2565"
 14   116
กิจกรรม​ "จิตอาสาพัฒนา​ทำความสะอาด​ บ้านนาคำ​ (ถนนสายบ้านนาคำ​ -​ บ้านหนองแฝก)​"
กิจกรรม​ "จิตอาสาพัฒนา​ทำความสะอาด​ บ้านนาคำ​ (ถนนสายบ้านนาคำ​ -​ บ้านหนองแฝก)​"
 10   112
กิจกรรม "พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​พระ​บาทสมเด็​จพระจุลจอม​เกล้า​เจ้า​อยู่ รัชกาลที่ 5"
กิจกรรม "พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​พระ​บาทสมเด็​จพระจุลจอม​เกล้า​เจ้า​อยู่ รัชกาลที่ 5"
 10   103
กิจกรรม "พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​พระบาทสมเด็​จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช​มหาราช​ บรมนาถบพิตร​ 13​ ตุลาคม​ 2565"
กิจกรรม "พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​พระบาทสมเด็​จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช​มหาราช​ บรมนาถบพิตร​ 13​ ตุลาคม​ 2565"
 16   139
กิจกรรม "โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2565"
กิจกรรม "โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2565"
 16   109
กิจกรรม "งานประเพณีแข่งเรือ​ ประจำปี​ 2565"
กิจกรรม "งานประเพณีแข่งเรือ​ ประจำปี​ 2565"
 27   328


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>