องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
32   คน
สถิติทั้งหมด
38262   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่
 13   3
กิจกรรมประเพณีเข้าพรรษามหากุศล ประจำปี 2565
กิจกรรมประเพณีเข้าพรรษามหากุศล ประจำปี 2565
 20   14
กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day
กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day
 15   48
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายดอนมุย-หนองม่วง และปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำหนองม่วง
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายดอนมุย-หนองม่วง และปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำหนองม่วง
 20   34
การเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง
การเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง
 15   43
การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแฝกดอนมุย
การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแฝกดอนมุย
 12   48
การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 4   42
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
 5   46
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2565
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2565
 11   51
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ครั้งแรก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ครั้งแรก
 12   56
กิจกรรมตรวจอาหารและน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง และศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองแฝกดอนมุย
กิจกรรมตรวจอาหารและน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง และศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองแฝกดอนมุย
 6   52
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2565 "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2565 "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"
 9   56
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
 13   51
นายอำเภอวานรนิวาส ดำเนินการออกตรวจความเรียบร้อยศูนย์กักตัวฯ (Local Quarantine) และเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง
นายอำเภอวานรนิวาส ดำเนินการออกตรวจความเรียบร้อยศูนย์กักตัวฯ (Local Quarantine) และเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง
 6   53
กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
 6   64
ประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ และศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ และศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 5   65
วันที่ 2 - 4 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน และประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา ทำใ
วันที่ 2 - 4 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน และประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา ทำใ
 8   125
วันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาปฐมวัยแห่งชาติ
วันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาปฐมวัยแห่งชาติ
 7   97
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสาคร  บุตรแสนคม  นายก อบต.นาคำ  ได้มอบหมายให้ จ.ส.ต.อภิศักดิ์ ศรีพรหมทัต ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ หอประชุมอำวานรนิวาส
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสาคร บุตรแสนคม นายก อบต.นาคำ ได้มอบหมายให้ จ.ส.ต.อภิศักดิ์ ศรีพรหมทัต ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ หอประชุมอำวานรนิวาส
 6   93
วันที่ 23 มี.ค.2564  กิจกรรมธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาคำ หมู่ที่ 1 และศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 2
วันที่ 23 มี.ค.2564 กิจกรรมธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาคำ หมู่ที่ 1 และศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 2
 6   82
วันที่ 23 มี.ค.2564 นายสาคร  บุตรแสนคม  นายก อบต.นาคำ  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.นาคำ จัดทำโรงทานข้าวต้ม ในกิจกรรมบริจาคโลหิตของอำเภอวานรนิวาส  ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส
วันที่ 23 มี.ค.2564 นายสาคร บุตรแสนคม นายก อบต.นาคำ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.นาคำ จัดทำโรงทานข้าวต้ม ในกิจกรรมบริจาคโลหิตของอำเภอวานรนิวาส ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส
 6   116
ฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และการทรงตัว ศพด.บ้านหนองม่วง
ฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และการทรงตัว ศพด.บ้านหนองม่วง
 8   92
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสกลนคร
 7   93
ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ
ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ
 11   87
จิตอาสาทำความสะอาดแหล่งน้ำ ณ  อ่างเก็บน้ำหนองม่วง
จิตอาสาทำความสะอาดแหล่งน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำหนองม่วง
 10   96
งานประเพณีเเข่งขันเรือยาว
งานประเพณีเเข่งขันเรือยาว
 15   140
กิจกรรมโรงทาน งานบริจาคโลหิต ในวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส
กิจกรรมโรงทาน งานบริจาคโลหิต ในวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส
 4   101


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2