องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
430   คน
สถิติทั้งหมด
118105   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

โครงการเข้าพรรษามหากุศล 

ลงข่าว: 26/07/2566    20   122

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ โดยนายสมหวัง มังธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา ส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ตำบลนาคำ จัดกิจกรรมโครงการประเพณีเข้าพรรษามหากุศล ประจำปี 2566 ณ วัดป่าอรัญวาศรี บ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของส่วนราชการและประชาชน พร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย