องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
369   คน
สถิติทั้งหมด
118044   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

นางสาวนงลักษณ์ ผาคุยคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
0929849841
นางสาวกฤษณา วงค์ไชยสิทธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
098-1490296
นางสาวนุชนารถ อาแพงพันธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
088-5601601
นางวิภาดา เข็มเพชร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
098-2289570
นางจีรภา บ่อคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
098-1175156
นางภาวดี อินธิบาล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
095-3187622