องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
183   คน
สถิติทั้งหมด
118562   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

ค้นหาจาก :
05/02/2567 : รายงานแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566) 91
17/02/2566 : รายงานแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565) 63
04/10/2564 : รายงานแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 185
07/07/2564 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 182
02/04/2564 : รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 414
01/04/2564 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ 2564 240
25/01/2564 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ 2564 203
28/12/2563 : รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 228
24/11/2563 : รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 189
05/10/2563 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 232
03/07/2563 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 181
02/04/2563 : รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 218
02/04/2563 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 248
09/01/2563 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 237
25/02/2563 : รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 252
18/12/2562 : งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 235
31/10/2562 : รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 208
11/10/2562 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 227
12/07/2562 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 218
26 มิ.ย. 2562 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาตร 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชุดที่ 2 1776
26 มิ.ย. 2562 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาตร 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชุดที่ 1 1827
25 มิ.ย. 2562 : รายงานการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชุดที่ 3 1540
25 มิ.ย. 2562 : รายงานการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชุดที่ 2 1545
25 มิ.ย. 2562 : รายงานการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชุดที่ 1 1555
17 มิ.ย. 2562 : รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 1408
17 มิ.ย. 2562 : รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 1428
17 มิ.ย. 2562 : รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 1418
17 มิ.ย. 2562 : รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 1397
17 มิ.ย. 2562 : รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 3ประจำปีงบประมาณ 2561 1401
17 มิ.ย. 2562 : รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 1438
17 มิ.ย. 2562 : รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 1409
17 มิ.ย. 2562 : รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 1435
2 พ.ย. 2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด (ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เดิอนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 3097
1 พ.ย. 2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด (ไตรมาสที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ เดิอนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 3038


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1