องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
31   คน
สถิติทั้งหมด
38261   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

ค้นหาจาก :
04/10/2564 : รายงานแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 45
07/07/2564 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 57
02/04/2564 : รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 290
01/04/2564 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ 2564 124
25/01/2564 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ 2564 75
28/12/2563 : รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 103
24/11/2563 : รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 71
05/10/2563 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 94
03/07/2563 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 57
02/04/2563 : รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 87
02/04/2563 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 113
09/01/2563 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 97
25/02/2563 : รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 122
18/12/2562 : งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 97
31/10/2562 : รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 87
11/10/2562 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 97
12/07/2562 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 92
26 มิ.ย. 2562 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาตร 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชุดที่ 2 1654
26 มิ.ย. 2562 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาตร 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชุดที่ 1 1674
25 มิ.ย. 2562 : รายงานการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชุดที่ 3 1418
25 มิ.ย. 2562 : รายงานการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชุดที่ 2 1422
25 มิ.ย. 2562 : รายงานการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชุดที่ 1 1431
17 มิ.ย. 2562 : รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 1286
17 มิ.ย. 2562 : รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 1302
17 มิ.ย. 2562 : รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 1306
17 มิ.ย. 2562 : รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 1290
17 มิ.ย. 2562 : รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 3ประจำปีงบประมาณ 2561 1286
17 มิ.ย. 2562 : รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 1313
17 มิ.ย. 2562 : รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 1294
17 มิ.ย. 2562 : รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 1311
2 พ.ย. 2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด (ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เดิอนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 2962
1 พ.ย. 2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด (ไตรมาสที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ เดิอนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 2915


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1