องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
90   คน
สถิติทั้งหมด
68678   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

ค้นหาจาก :
04/10/2564 : รายงานแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 117
07/07/2564 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 124
02/04/2564 : รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 358
01/04/2564 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ 2564 185
25/01/2564 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ 2564 144
28/12/2563 : รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 171
24/11/2563 : รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 132
05/10/2563 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 169
03/07/2563 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 125
02/04/2563 : รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 153
02/04/2563 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 183
09/01/2563 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 173
25/02/2563 : รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 187
18/12/2562 : งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 172
31/10/2562 : รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 150
11/10/2562 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 167
12/07/2562 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 157
26 มิ.ย. 2562 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาตร 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชุดที่ 2 1720
26 มิ.ย. 2562 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาตร 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชุดที่ 1 1761
25 มิ.ย. 2562 : รายงานการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชุดที่ 3 1480
25 มิ.ย. 2562 : รายงานการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชุดที่ 2 1490
25 มิ.ย. 2562 : รายงานการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชุดที่ 1 1495
17 มิ.ย. 2562 : รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 1356
17 มิ.ย. 2562 : รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 1369
17 มิ.ย. 2562 : รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 1368
17 มิ.ย. 2562 : รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 1349
17 มิ.ย. 2562 : รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 3ประจำปีงบประมาณ 2561 1346
17 มิ.ย. 2562 : รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 1379
17 มิ.ย. 2562 : รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 1357
17 มิ.ย. 2562 : รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 1374
2 พ.ย. 2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด (ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เดิอนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 3027
1 พ.ย. 2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด (ไตรมาสที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ เดิอนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 2977


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1