องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
436   คน
สถิติทั้งหมด
118111   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

รายงานผลการดำเนินงานกองคลัง

ค้นหาจาก :
05/01/2565 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 197
12/04/2565 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 199
01/04/2564 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 2 ( มกราคม - มีนาคม ) ประจำปีงบประมาณ 2564 220
25/01/2564 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 1 ( ตุลาคม - ธันวาคม ) ประจำปีงบประมาณ 2564 221
03/07/2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 254
20/04/2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ( มกราคม - มีนาคม ) ประจำปีงบประมาณ 2563 285
15/01/2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ( ตุลาคม - ธันวาคม 2562 )ประจำปีงบประมาณ 2563 248
03/01/3106 : รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 228
2 พ.ย. 2561 : แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561) 3320


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1