องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
182   คน
สถิติทั้งหมด
118561   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

นายอำนาจ โคตรคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
097-3075957
สิบเอก บุณยรัตน์ เชาวนวีรกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
093-4454828
นายอำนาจ โคตรคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
097-3075957
จ่าสิบตรีอภิศักดิ์ ศรีพรหมทัต
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
081-1834038
นายสายชล เกาะกลาง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
083-3575812
นายวัลลภ แสนทัน
พนักงานดับเพลิง
093-5547606
นายพิกุล ใครบุตร
พนักงานดับเพลิง
095-1697149
นายจักรพันธ์ วงศ์วันดี
พนักงานดับเพลิง
087-1588153