องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
33   คน
สถิติทั้งหมด
38263   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

งานจัดเก็บรายได้

ค้นหาจาก :
23/06/2565 : ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 314
19/01/2565 : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 284
04/02/2564 : ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 306
19/02/2564 : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 285
27/05/2563 : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 291
26/05/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 219
25 มิ.ย. 2562 : คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ 2056
24 มิ.ย. 2562 : เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 2066
24 มิ.ย. 2562 : การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีอากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 2085
24 มิ.ย. 2562 : การชำระภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 2025
18 มิ.ย. 2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วรตำบลนาคำ เรื่อง การยืนแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีอากรขององค์การบริหาส่วนตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4485
11 ก.พ. 2559 : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย 11325
11 ก.พ. 2559 : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ 10983
11 ก.พ. 2559 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง การยื่นแสดงรายการเพื่อชำระภาษีอากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 10893
8 ม.ค. 2558 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ยื่นแสดงรายการเพื่อชำระภาษีอากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 10943


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1