องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
193   คน
สถิติทั้งหมด
118572   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

งานจัดเก็บรายได้

ค้นหาจาก :
02/10/2566 : รายงานผลการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2566 242
21/11/2566 : ขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 234
02/10/2566 : แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 213
02/10/2566 : แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นนายทะเบียนพาณิชย์ 203
02/10/2566 : แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ป้าย ประจำปี 2567 203
07/10/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 236
05/10/2565 : แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ภาษีป้าย ประจำปี 2566 196
05/10/2565 : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นนายทะเบียนพาณิชย์ 180
03/10/2565 : แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 176
02/01/2566 : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปรุหรือเจาะใบเสร็จรับเงินพร้อมตรวจนับใบเสร็จรับเงินที่ใช้แล้วของ อบต.นาคำ ประจำปีงบประมาณ 2565 181
23/06/2565 : ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 472
19/01/2565 : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 397
04/02/2564 : ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 447
19/02/2564 : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 415
27/05/2563 : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 446
26/05/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 356
25 มิ.ย. 2562 : คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ 2184
24 มิ.ย. 2562 : เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 2187
24 มิ.ย. 2562 : การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีอากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 2216
24 มิ.ย. 2562 : การชำระภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 2139
18 มิ.ย. 2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วรตำบลนาคำ เรื่อง การยืนแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีอากรขององค์การบริหาส่วนตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4609
11 ก.พ. 2559 : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย 11453
11 ก.พ. 2559 : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ 11139
11 ก.พ. 2559 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง การยื่นแสดงรายการเพื่อชำระภาษีอากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 11046
8 ม.ค. 2558 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ยื่นแสดงรายการเพื่อชำระภาษีอากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 11050


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1