องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
431   คน
สถิติทั้งหมด
118106   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

งานจัดเก็บรายได้

ค้นหาจาก :
24/06/2567 : ขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 2) 90
02/10/2566 : รายงานผลการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2566 304
21/11/2566 : ขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 289
02/10/2566 : แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 258
02/10/2566 : แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นนายทะเบียนพาณิชย์ 250
02/10/2566 : แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ป้าย ประจำปี 2567 243
07/10/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 278
05/10/2565 : แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ภาษีป้าย ประจำปี 2566 227
05/10/2565 : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นนายทะเบียนพาณิชย์ 219
03/10/2565 : แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 215
02/01/2566 : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปรุหรือเจาะใบเสร็จรับเงินพร้อมตรวจนับใบเสร็จรับเงินที่ใช้แล้วของ อบต.นาคำ ประจำปีงบประมาณ 2565 214
23/06/2565 : ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 506
19/01/2565 : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 431
04/02/2564 : ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 482
19/02/2564 : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 452
27/05/2563 : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 484
26/05/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 384
25 มิ.ย. 2562 : คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ 2221
24 มิ.ย. 2562 : เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 2221
24 มิ.ย. 2562 : การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีอากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 2247
24 มิ.ย. 2562 : การชำระภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 2175
18 มิ.ย. 2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วรตำบลนาคำ เรื่อง การยืนแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีอากรขององค์การบริหาส่วนตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4642
11 ก.พ. 2559 : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย 11484
11 ก.พ. 2559 : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ 11171
11 ก.พ. 2559 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง การยื่นแสดงรายการเพื่อชำระภาษีอากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 11078
8 ม.ค. 2558 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ยื่นแสดงรายการเพื่อชำระภาษีอากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 11076


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1