องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
189   คน
สถิติทั้งหมด
118568   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

04/04/2024 : จ้างเหมาจัดเตรียมสนามกีฬาและจัดเก็บสถานที่ ทั้ง 3 สนามและตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันพร้อมด้วยเก็บกวาดให้เรียบร้อย ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2024 : ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวััตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/04/2024 : ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวััตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/04/2024 : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2024 : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านเหล่าสิมมา ถึงบ้านหนองม่วงพัฒนา) หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าสิมมา ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,250 ตารางเมตร ไห
28/03/2024 : จ้างเหมาจัดเตรียมสนามกีฬาและจัดเก็บสถานที่ ทั้ง 3 สนามและตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันพร้อมด้วยเก็บกวาดให้เรียบร้อย ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/03/2024 : จ้างเหมาจัดเตรียมสนามกีฬาและจัดเก็บสถานที่ ทั้ง 3 สนามและตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันพร้อมด้วยเก็บกวาดให้เรียบร้อย ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2024 : จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาบ้านกุดจิก หมู่ที่ 9 ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2024 : จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2024 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2024 : ซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2024 : ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง)แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)ขนาด 12,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2024 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2024 : ซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยู.เอช.ที. ขนาด 200 มล. รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำและสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2024 : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/03/2024 : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/03/2024 : ซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/02/2024 : ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำและสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มล. ภาคเรียนที่ 2/2566 ช่วงเปิดเทอมระหว่างวันที่ 1 -29 มีนาคม 2567 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเ
20/02/2024 : ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/02/2024 : ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัติโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/02/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2024 : ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2024 : ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาพร้อมสกรีนและเหรียญรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2024 : จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/02/2024 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/02/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/02/2024 : จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2024 : ซื้อเครื่องพิมพ์ (Multifunction) แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2024 : ซื้อเครื่องพิมพ์เลซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2024 : ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำและสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มล. นมช่วงเปิดเทอม ระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธี