องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
92   คน
สถิติทั้งหมด
68680   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

30/03/2023 : ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2023 : ซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2023 : ซื้อเครื่องซักผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2023 : ซื้อโต๊ะพับขาวอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2023 : ซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/03/2023 : ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศพด.ในเขตอบต.นาคำและสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ภาคเรียนที่2/2565นมยู.เอช.ทีรสจืด ชนิดกล่อง ขนาด200มล.ระหว่างวันที่1-30 เม.ย.66 จำนวน 30 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/03/2023 : ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศพด.ในเขตอบต.นาคำและสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ภาคเรียนที่2/2565นมยู.เอช.ทีรสจืด ชนิดกล่อง ขนาด200มล.ระหว่างวันที่1-30 เม.ย.66 จำนวน 30 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/03/2023 : ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศพด.ในเขตอบต.นาคำและสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ภาคเรียนที่2/2565นมยู.เอช.ทีรสจืด ชนิดกล่อง ขนาด200มล.ระหว่างวันที่1-30 เม.ย.66 จำนวน 30 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/03/2023 : ซื้อเก้าอี้นวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/03/2023 : ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/03/2023 : ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2023 : จ้างเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2023 : จ้างเหมาบริการจัดหา น้ำดื่มถัง,น้ำดื่มแก้ว,น้ำแข็งตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2023 : ซื้อถ้วยรางวัลกีฬาของกีฬา 5 ประเภท ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2023 : จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสนามกีฬาและจัดเก็บสถานที่ ทั้ง 5 สนาม และตกแต่งสถานที่ ในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขัน พร้อมเก็บกวาดให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2023 : จ้างเหมาจัดเตรียมสนามกีฬาและจัด เก็บ สถานที่ ทั้ง 5 สนาม และตกแต่งสถานที่ ในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันพร้อมเก็บกวาดให้เรียบร้อย ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2023 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2023 : วัสดุสำนักงาน(สป.)
10/03/2023 : จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสนามกีฬาและจัดเก็บสถานที่ ทั้ง 5 สนาม และตกแต่งสถานที่ ในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขัน พร้อมเก็บกวาดให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/03/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/03/2023 : ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2023 : ซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับซ้อมและแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/02/2023 : ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำและสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มล. นมช่วงเปิดเทอม ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/02/2023 : จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2023 : จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลางพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ หมายเลขทะเบียน กธ-7687 สน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/02/2023 : ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาพร้อมสกรีน ,อุปกรณ์กีฬาสำหรับซ้อมและเหรียญรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2023 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2023 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านหนองม่วง-วัดป่าธรรมมานุภาพ) หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง ตำบลนาคำ