องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
193   คน
สถิติทั้งหมด
118572   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
28/03/2567 : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
27/03/2567 : โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2567
11/03/2567 : การดำเนินงานโครงการธนาคารขยะตำบลนาคำ
07/03/2567 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนตำบลนาคำ​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2567​
22/02/2567 : โครงการเเข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
20/02/2567 : การตรวจประเมินผลงานระดับจังหวัด โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง"แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง"
19/02/2567 : ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
02/01/2567 : No Gift Policy 67
31/01/2567 : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
26/01/2567 : ประชาสัมพันธ์ "การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567"
26/01/2567 : การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ Re – X- Ray โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
13/10/2566 : วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
12/10/2566 : โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566
28/09/2566 : กิจกรรมเคารพธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)
25/09/2566 : โครงการปรังปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566
11/09/2566 : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
29/08/2566 : ซ่อมแซมถนนบริเวณหมู่บ้านดอนมุย หมู่ที่ 4
26/07/2566 : โครงการประเพณีเข้าพรรษามหากุศล
19/04/2565 : ประชาสัมพันธ์เรื่อง "การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นที่รุกล้ำทางสาธารณะ"
02/09/2565 : ประชาสัมพันธ์ "รณรงค์ติดตั้งถังดักไขมันครัวเรือน"


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด5
1 2 3 4 5 >>