องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
33   คน
สถิติทั้งหมด
38263   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

กองคลัง

นางสาวชนธิชา ฐานะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
095-6729308
นางสาวอุษา บุญโนนแต้
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
098-5857216
นางสาวเวียงพยอม รัตนพูล
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
089-2320151
นางสาวนภาพร ไผ่แก้ว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวสายชล ราชไรกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
063-7173817
นางสาวณิชาภัทร กวานปัดชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
088-5389287
นายสุนทร วงค์ไชยสิทธิ์
คนงานทั่วไป
082-4227739