องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
193   คน
สถิติทั้งหมด
118572   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

กองช่าง

นายพิศนุ ยืนยงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
093-5830608
นายพิทักสันติ์ ปุ้ยไชยสอน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
086-8564457
นางสาวนภัสร์นันท์ บุญตา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0956781504
นายสุรศักดิ์ มิตรมาตย์
นักผังเมืองปฏิบัติการ
091-8329684
นายสมัคร ทึงอวน
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
062-1826099
นายศุกชัย ใครลามเมา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
061-1485676
นางสาวปิยะนุช เวียงคุต
คนงานทั่วไป
093-4422983