องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
194   คน
สถิติทั้งหมด
118573   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

สมาชิกสภา

นายแดง พิมพ์พัฒน์
ประธานสภา อบต.นาคำ
0621688892
นายประพิษ สีพั่ว
รองประธานสภา อบต.นาคำ
0937756694
นายสายันต์ กิ่งนาคม
ส.อบต. หมู่ที่ 1
0887387339
นายประสิทธิ์ วงค์ไชยสิทธิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 2
0870321870
นายเวหา บุญเททิน
ส.อบต.หมู่ที่ 4
0610510945
นายกิตติศักดิ์ ผาคุยคำ
ส.อบต.หมู่ที่ 3
0935080043
นายแสงจันทร์ สิทธิวงค์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
0837856869
นายมนตรี บุตรเพ็ง
ส.อบต.หมู่ที่ 7
0988171128
นายณรงค์ ก่ำจำปา
ส.อบต.หมู่ที่ 9
0872377584
นายภานุศาสน์ อ้วนอินทร์
เลขานุการสภา อบต.นาคำ
0936854912