องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
431   คน
สถิติทั้งหมด
118106   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

สำนักปลัด

นายอำนาจ โคตรคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.
097-3075957
นายอำนาจ โคตรคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
097-3075957
นางปริชาติ ไชยตะมาตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
081-8983168
นางสาวสายฝน กลางชมภู
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
099-0103300
สิบเอกบุณยรัตน์ เชาวนวีรกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
093-4454828
นายอำนาจ โคตรคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
097-3075957
นางปริชาติ ไชยตะมาตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
0818983168
จ่าสิบตรีอภิศักดิ์ ศรีพรหมทัต
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
081-1834038
จ่าเอกเกียรติศักดิ์ สิงห์น้ำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
099-4517085
นายพิกุล ใครบุตร
พนักงานดับเพลิง
095-1697149
นายวัลลภ แสนทัน
พนักงานดับเพลิง
093-5547606
นางสาวอนัณญา หล้าจันทะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
081-7178708
นายจักรพันธ์ วงศ์วันดี
พนักงานดับเพลิง
087-1588153
นายปราโมทย์ เห็นหลอด
พนักงานขับรถยนต์
083-3290771
นายสายชล เกาะกลาง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
083-3575812