องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
435   คน
สถิติทั้งหมด
118110   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

คณะผู้บริหาร

นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
0892790307
นายธาตุ แสนทัน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
0653427628
นายนิวัฒน์ ภิรมย์กิจ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
0982345261
นายนิด แสนทัน
เลขานุการนายก อบต.นาคำ
0807251168