องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
193   คน
สถิติทั้งหมด
118572   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

นางพัศดี ตันทะวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
085-6421638
นางกฤษณา ขอบไชยแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก
080-0111096
นายศิริศักดิ์ ราชไรกิจ
ครูผู้ดูแลเด็ก
098-1490296
นางประไพวรรณ ศรีหะแสง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
090-3454197
นางธิติพร คงเจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
063-0464902
นางพรประภา พรมไชย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
093-5512183