องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
186   คน
สถิติทั้งหมด
118565   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

นางปริชาติ ไชยตะมาตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
082-3956961
นางสาวสายฝน กลางชมภู
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
099-0103300
นางปริชาติ ไชยตะมาตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
082-3956961
จ่าเอก เกียรติศักดิ์ สิงห์น้ำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
099-4517085
นางสาวอนัณญา หล้าจันทะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
081-7178708
นายปราโมทย์ เห็นหลอด
พนักงานขับยนต์
083-3290771