องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
90   คน
สถิติทั้งหมด
68678   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
-
- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุ
-
นางสาวเวียงพยอม รัตนพูล
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
089-2320151
นายสุนทร วงค์ไชยสิทธิ์
คนงานทั่วไป
082-4227739