องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
186   คน
สถิติทั้งหมด
118565   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

ค้นหาจาก :
31/05/2565 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ระรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 145
02/05/2565 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2565 158
31/03/2565 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2565 186
01/03/2565 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 201
31/01/2565 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2565 170
04/01/2565 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 157
28/02/3108 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 180
29/04/2565 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 141
31/03/2564 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2564 (แบบ สขร.1) 177
01/03/2564 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (แบบ สขร.1) 231
01/02/2564 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร.1) 209
04/01/2564 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (แบบ สขร.1) 213
30/11/2563 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.1) 187
02/11/2563 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (แบบ สขร.1) 220
30/04/2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ในรอบเดือนเมษายน 2563 226
30/05/2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ในรอบเดือน พ.ค. 2563 261
01/04/2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ในรอบเดือน มีนาคม 2563 212
02/03/3106 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 213
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 469
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 425
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 416
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 440
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 421
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 380
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 365
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 368
14 มิ.ย. 2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 1884
14 มิ.ย. 2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 1837
24/05/2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 1496
14 มิ.ย. 2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 1493
14 มิ.ย. 2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 1482
14 มิ.ย. 2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 1447
14 มิ.ย. 2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 1472
14 มิ.ย. 2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ 1462
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๑ 3245
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 3256
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ 3251
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 3226
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ 3161
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๑ 3198
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ 3193
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๑ 3135
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ 3068
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 3071
24/05/2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ 3051
3 พ.ย. 2558 : สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2)องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 9749
3 พ.ย. 2558 : สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองแฝก ม.5 9769
25 ก.ย. 2558 : สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 9774


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1