องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
405   คน
สถิติทั้งหมด
118080   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

ค้นหาจาก :
31/05/2565 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ระรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 187
02/05/2565 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2565 205
31/03/2565 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2565 221
01/03/2565 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 250
31/01/2565 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2565 207
04/01/2565 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 196
28/02/3108 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 220
29/04/2565 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 185
31/03/2564 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2564 (แบบ สขร.1) 211
01/03/2564 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (แบบ สขร.1) 269
01/02/2564 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร.1) 245
04/01/2564 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (แบบ สขร.1) 265
30/11/2563 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.1) 224
02/11/2563 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (แบบ สขร.1) 260
30/04/2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ในรอบเดือนเมษายน 2563 266
30/05/2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ในรอบเดือน พ.ค. 2563 299
01/04/2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ในรอบเดือน มีนาคม 2563 245
02/03/3106 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 248
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 502
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 462
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 446
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 479
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 457
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 414
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 396
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 407
14 มิ.ย. 2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 1919
14 มิ.ย. 2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 1877
24/05/2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 1533
14 มิ.ย. 2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 1534
14 มิ.ย. 2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 1512
14 มิ.ย. 2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 1484
14 มิ.ย. 2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 1510
14 มิ.ย. 2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ 1498
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๑ 3284
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 3291
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ 3283
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 3262
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ 3199
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๑ 3234
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ 3231
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๑ 3170
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ 3106
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 3109
24/05/2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ 3091
3 พ.ย. 2558 : สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2)องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 9790
3 พ.ย. 2558 : สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองแฝก ม.5 9806
25 ก.ย. 2558 : สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 9817


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1