องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
91   คน
สถิติทั้งหมด
68679   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

ค้นหาจาก :
31/05/2565 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ระรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 84
02/05/2565 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2565 97
31/03/2565 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2565 119
01/03/2565 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 129
31/01/2565 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2565 105
04/01/2565 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 96
28/02/3108 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 108
29/04/2565 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 83
31/03/2564 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2564 (แบบ สขร.1) 128
01/03/2564 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (แบบ สขร.1) 167
01/02/2564 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร.1) 149
04/01/2564 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (แบบ สขร.1) 154
30/11/2563 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.1) 140
02/11/2563 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (แบบ สขร.1) 162
30/04/2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ในรอบเดือนเมษายน 2563 169
30/05/2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ในรอบเดือน พ.ค. 2563 203
01/04/2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ในรอบเดือน มีนาคม 2563 153
02/03/3106 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 158
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 414
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 369
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 362
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 388
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 364
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 325
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 309
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 312
14 มิ.ย. 2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 1827
14 มิ.ย. 2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 1787
24/05/2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 1444
14 มิ.ย. 2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 1441
14 มิ.ย. 2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 1432
14 มิ.ย. 2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 1399
14 มิ.ย. 2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 1412
14 มิ.ย. 2562 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ 1407
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๑ 3190
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 3198
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ 3196
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 3171
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ 3109
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๑ 3142
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ 3141
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๑ 3080
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ 3012
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 3016
24/05/2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ 3002
3 พ.ย. 2558 : สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2)องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 9691
3 พ.ย. 2558 : สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองแฝก ม.5 9710
25 ก.ย. 2558 : สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 9712


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1