องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
193   คน
สถิติทั้งหมด
118572   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

ประวัติความเป็นมา 

ตำบลนาคำ แยกมาจาก ต.วานรนิวาส เมื่อปี 2530 ครั้งแรก มี 7 หมู่บ้าน ปัจจุบันมี 9 หมู่บ้าน ได้รับการยกฐานะเป็น อบต. ปี 2544 ต.นาคำมีภาษาพูดเป็นชาวภูไท 4 หมู่บ้าน คือ บ้านนาคำ บ้านกุดจิก บ้านหนองแฝก และภาษาไทโย้ย คือ บ้านดอนมุย บ้านหนองขุ่น บ้านหนองม่วง บ้านเหล่าสับมา มีวัฒนธรรมการทอผ้ามัดหมี่ ผ้าห่ม ผ้าขาวม้าไว้ใช้สอยในครัวเรือน ปลูกฝ้าย ทำสวนฝ้าย
 

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ของ อบต.นาคำ มีพื้นที่ทั้งหมด 50 ตร.กม. ภูมิประเทศทางกายภาพ เป็นที่ราบสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 170 ม. มีความลาดเล็กน้อย สภาพทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม และลูกคลื่นสลับบางส่วน

 

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส และ ตำบลคำตากล้า, ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนครเข้าชม : 686