องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
31   คน
สถิติทั้งหมด
38261   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ค้นหาจาก :
05/04/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการ อบต.นาคำ 20
05/04/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกุดจิก หมู่ที่ 3 20
05/04/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกุดจิก หมู่ที่ 9 21
30/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 115
29/11/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 127
31/10/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 89
19 มิ.ย. 2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 2305
19 มิ.ย. 2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 2246
19 มิ.ย. 2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 2189
19 มิ.ย. 2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 2185
19 มิ.ย. 2562 : ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 2164
19 มิ.ย. 2562 : ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 1588
19 มิ.ย. 2562 : ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 1600
19 มิ.ย. 2562 : ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 1586
14 พ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ 3705
14 พ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 3695
14 พ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ 3701
14 พ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 3637
13 พ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 3487
13 พ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 3464
13 พ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 3396
13 พ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 3178
13 พ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 3113
13 พ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ 2879
13 พ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 2838
13 พ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ 2785
6 พ.ย. 2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ 3009
24/09/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูปตัวยู (U)แบบมีฝาปิด บ้านกุดจิก หมู่ที่ 9 4358
2 พ.ค. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู(U) บ้านกุดจิก ม.3 4754
2 พ.ค. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองม่วงพัฒนา ม.8 4571
2 พ.ค. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหล่าสิมมา ม.7 4560
2 พ.ค. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองม่วง ม.6 4586
24/08/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแฝก ม.5 4581
24/09/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนมุย ม.4 4154
2 พ.ค. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองขุ่น ม.2 4154
2 พ.ค. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาคำ ม.1 4109
24/05/2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอวารนิวาส จังหวัดสกลนคร จำนวน 2 โครงการ 5900
12 เม.ย. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลนาคำ อำเภอวารนิวาส จังหวัดสกลนคร 5779
12 เม.ย. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดจิก หมู่ที่ 3 ตำบลนาคำ อำเภอวารนิวาส จังหวัดสกลนคร 5843
12 เม.ย. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดจิก หมู่ที่ 9 ตำบลนาคำ อำเภอวารนิวาส จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 สาย 5771
12 เม.ย. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลนาคำ อำเภอวารนิวาส จังหวัดสกลนคร จำนวน 2 สาย 5577


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1