องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
182   คน
สถิติทั้งหมด
118561   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ค้นหาจาก :
05/04/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการ อบต.นาคำ 151
05/04/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกุดจิก หมู่ที่ 3 140
05/04/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกุดจิก หมู่ที่ 9 141
30/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 240
29/11/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 252
31/10/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 202
19 มิ.ย. 2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 2417
19 มิ.ย. 2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 2361
19 มิ.ย. 2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 2300
19 มิ.ย. 2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 2300
19 มิ.ย. 2562 : ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 2280
19 มิ.ย. 2562 : ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 1702
19 มิ.ย. 2562 : ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 1712
19 มิ.ย. 2562 : ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 1696
14 พ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ 3814
14 พ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 3812
14 พ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ 3813
14 พ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 3746
13 พ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 3612
13 พ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 3583
13 พ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 3509
13 พ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 3286
13 พ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 3222
13 พ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ 2996
13 พ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 2954
13 พ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ 2894
6 พ.ย. 2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ 3119
24/09/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูปตัวยู (U)แบบมีฝาปิด บ้านกุดจิก หมู่ที่ 9 4466
2 พ.ค. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู(U) บ้านกุดจิก ม.3 4864
2 พ.ค. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองม่วงพัฒนา ม.8 4688
2 พ.ค. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหล่าสิมมา ม.7 4672
2 พ.ค. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองม่วง ม.6 4680
24/08/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแฝก ม.5 4687
24/09/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนมุย ม.4 4261
2 พ.ค. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองขุ่น ม.2 4280
2 พ.ค. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาคำ ม.1 4221
24/05/2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอวารนิวาส จังหวัดสกลนคร จำนวน 2 โครงการ 6013
12 เม.ย. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลนาคำ อำเภอวารนิวาส จังหวัดสกลนคร 5888
12 เม.ย. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดจิก หมู่ที่ 3 ตำบลนาคำ อำเภอวารนิวาส จังหวัดสกลนคร 5999
12 เม.ย. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดจิก หมู่ที่ 9 ตำบลนาคำ อำเภอวารนิวาส จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 สาย 5899
12 เม.ย. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลนาคำ อำเภอวารนิวาส จังหวัดสกลนคร จำนวน 2 สาย 5689


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1