องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
364   คน
สถิติทั้งหมด
118039   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

นางสาวอุษา บุญโนนเเต้
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี
098-5857216
นางสาวอุษา บุญโนนเเต้
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
098-5857216
นางสาวนภาพร ไผ่แก้ว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
089-2251264
นางสาวสายชล ราชไรกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
063-7173817
นางสาวณิชาภัทร กวานปัดชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
088-5389287