องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
94   คน
สถิติทั้งหมด
68682   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

หัวหน้าส่วนราชการ

นายภานุศาสน์ อ้วนอินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
093-6854912
นายวุฒิชัย แก้วบัวสา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
095-1690489
นายยงชัย มังธานี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
098-5853328
นางสาวชนธิชา ฐานะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
095-6729308
นายพิศนุ ยืนยงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
093-5830608
นายยงชัย มังธานี
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
098-5853328