องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
92   คน
สถิติทั้งหมด
68680   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายยงชัย มังธานี
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
098-5853328
นางสาวพิชชานันท์ อินทรสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
087-9209936
นางสาวปิยพร เห็นหลอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
064-6314227