องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
412   คน
สถิติทั้งหมด
118087   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายวุฒิชัย แก้วบัวสา
รองปลัด อบต.นาคำ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
095-1697149
นางสาวพิชชานันท์ อินทรสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
087-9209936
นางสาวปิยพร เห็นหลอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
064-6314227