องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
182   คน
สถิติทั้งหมด
118561   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 

ลงข่าว: 12/10/2566    20   34

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.09 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เพื่อพัฒนาทำความสะอาดถนนจากหมู่บ้านดอนมุย หมู่ที่ 4 ถึงหมู่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลนาคำ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.นาคำ และประชาชนในพื้นที่ตำบลนาคำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคี การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลนาคำ มีความสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน # ทำความดีด้วยหัวใจ