องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
91   คน
สถิติทั้งหมด
68679   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

กิจกรรมโครงการ “เสริมสร้างความสามัคคีและสร้างความปรองดองสมานฉันท์” 

ลงข่าว: 23/12/3651    17   33

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00​ -​ 21.00 น. นายสมหวัง มังธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ “เสริมสร้างความสามัคคีและสร้างความปรองดองสมานฉันท์” ณ โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก บ้านดอนมุย หมู่ที่ 4 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สร้างความปรองดอง เพื่อลดความขัดแย้ง และสร้างความสามัคคีภายในชุมชนในพื้นที่ตำบลนาคำ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.นาคำ ส่วนราชการในพื้นที่ตำบลนาคำ​ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลนาคำ