องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
193   คน
สถิติทั้งหมด
118572   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

ลงข่าว : 31/01/2567

วันที่ 29–31 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ นำโดย นายสมหวัง  มังธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ / ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดและในพื้นที่ตำบลนาคำ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวันฯ ลงพื้นที่ออกติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวันฯ ณ สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลนาคำเข้าชม : 39