องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
31   คน
สถิติทั้งหมด
38261   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

การติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่บ้านดอนมุย หมู่ที่ 4 

ลงข่าว : 07/03/2565

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายสมหวัง  มังธานี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ได้มอบหมายให้ นายพิศนุ  ยืนยงค์ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ  ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่บ้านดอนมุย หมู่ที่ 4 จำนวน 6 จุด (ช่วงสะพานบ้านดอนมุยถึงสี่แยกบ้านดอนมุย) เพื่อเพิ่มแสงสว่างในพื้นที่  อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาคำเข้าชม : 73