องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
33   คน
สถิติทั้งหมด
38263   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

ประชาสัมพันธ์ "การรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565" 

ลงข่าว : 28/02/2565

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแฝก ดอนมุย
"เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565"
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2565 (รับสมัครทุกวัน/ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
หลักฐานการรับสมัคร
- สำเนาทะเบียนบ้าน เด็ก,บิดา,มารดา จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน บิดา,มารดา จำนวน 1 ชุด
- สูติบัตร (ใบเกิด)
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
(อายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565)
***ติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่***
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง โทร.085-6421638,093-5512183
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแฝก ดอนมุย โทร. 082-2036697 ,098-1427218
 


เข้าชม : 64