องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
193   คน
สถิติทั้งหมด
118572   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

การดำเนินงานโครงการธนาคารขยะตำบลนาคำ 

ลงข่าว : 11/03/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะที่ต้นทางภายใต้หลักการ ๓Rs คือ ใช้น้อยลง ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ และรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชนในทุกพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ โดยประชาสัมพันธ์และออกรับซื้อขยะรีไซเคิลในพื้นที่ตำบลนาคำทุกหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลนาคำ ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 – 12.00 น.  ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้านเข้าชม : 29