องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
183   คน
สถิติทั้งหมด
118562   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

การตรวจประเมินผลงานระดับจังหวัด โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง"แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง"  

ลงข่าว : 20/02/2567

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายสมหวัง มังธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานระดับจังหวัด โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง"แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองม่วง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนครเข้าชม : 37