องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
94   คน
สถิติทั้งหมด
68682   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

ประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation:EHA) EHA:6000 การจัดการเหตุรำคาญ 

ลงข่าว: 23/09/2565    4   62


วันที่ 23 กันยายน 2565 งานสุขาภิบาล อบต.นาคำ โดย น.ส.สายฝน  กลางชมภู นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ เข้ารับการตรวจประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation:EHA) EHA:6000 การจัดการเหตุรำคาญ 
โดยท้องถิ่นอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาสและนักวิชาการอิสระ เป็นกรรมการตรวจประเมิน โดยมีรองปลัด อบต.นาคำ และนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมรับการตรวจประเมินฯ