องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
30   คน
สถิติทั้งหมด
38260   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

การเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง 

ลงข่าว: 11/03/2565    15   42

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมหวัง  มังธานี นายก อบต.นาคำ พร้อมด้วย รองปลัด อบต.นาคำ ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ และพนักงานส่วนตำบล สังกัด กองการศึกษาฯ อบต.นาคำ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก อบต.คำตากล้า ในการเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง (ได้รับการคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)