องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
31   คน
สถิติทั้งหมด
38261   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแฝกดอนมุย 

ลงข่าว: 08/03/2565    12   47

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายสมหวัง มังธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ พร้อมด้วยปลัด อบต.นาคำ และผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ มอบชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง (Antigen Test Kit : ATK) ให้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแฝกดอนมุย สำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียน  เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้งมอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแฝกดอนมุย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วย