องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
31   คน
สถิติทั้งหมด
38261   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 

ลงข่าว: 21/10/2564    13   50

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายภานุศาสน์  อ้วนอินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2564 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ อาทิเช่น ไม้ผล  ไม้ยืนต้น พืชผักสวนครัว ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร