องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
33   คน
สถิติทั้งหมด
38263   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

งานการคลังทั้งหมด

ค้นหาจาก :
23/06/2565 : ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 314
31/05/2565 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ระรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 20
02/05/2565 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2565 21
02/11/2564 : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 41
31/03/2565 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2565 38
01/03/2565 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 35
31/01/2565 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2565 40
04/01/2565 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 33
28/02/3108 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 40
29/04/2565 : รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 25
18/10/2564 : ประกาศ อบต.นาคำ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 30
28/10/2564 : ประกาศ อบต.นาคำ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 24
19/08/2564 : ประกาศ อบต.นาคำ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 22
05/04/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการ อบต.นาคำ 20
05/04/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกุดจิก หมู่ที่ 3 20
05/04/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกุดจิก หมู่ที่ 9 21
05/01/2565 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25
12/04/2565 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 29
04/10/2564 : รายงานแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 45
19/01/2565 : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 284
23/11/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 223
03/11/2564 : เอกสารประกอบหนังสือเชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิะีคัดเลือก โครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านกุดจิก หมู่ที่ 3 ตำบลนาคำ อำเภอวานนิวาส จังหวัดสกลนคร 44
04/02/2564 : ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 306
19/02/2564 : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 285
27/05/2563 : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 291
01/07/2564 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (แบบ สขร.1) 78
01/06/2564 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1) 69
07/07/2564 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 57
07/12/2564 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน เมษายน 2564 (แบบ สขร.1) 57
01/07/2564 : รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 49
04/02/2564 : ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 277
02/04/2564 : รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 290
01/04/2564 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ 2564 124
25/01/2564 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ 2564 75
28/12/2563 : รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 103
24/11/2563 : รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 71
05/10/2563 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 94
03/07/2563 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 57
01/04/2564 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 2 ( มกราคม - มีนาคม ) ประจำปีงบประมาณ 2564 59
25/01/2564 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 1 ( ตุลาคม - ธันวาคม ) ประจำปีงบประมาณ 2564 60
05/10/2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 89
03/07/2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 87
31/03/2564 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2564 (แบบ สขร.1) 77
01/03/2564 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (แบบ สขร.1) 72
01/02/2564 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร.1) 84
30/10/2563 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 99
31/03/2564 : ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก รายไตรมาส ที่ 2 81
11/12/2563 : การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขอองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 103
04/01/2564 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (แบบ สขร.1) 91
30/11/2563 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.1) 88


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด7
1 2 3 4 5 6 7 >>